Od 1 września 2017 roku wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym uczą się języka angielskiego poprzez piosenki, rymowanki i zabawę.

Zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym zapewniają Im możliwość:

  • osłuchania się z językiem obcym poprzez przebywanie w środowisku, w którym jest on używany,
  • rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego,
  • kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego.

Zabawy z językiem angielskim sprawiają dzieciom wiele radości. Przedszkolaki śpiewają proste piosenki, powtarzają rymowanki i wyliczanki Uśmiech Starszaki potrafią się przedstawić, znają kolory, nazwy części ciała i liczą do dziesięciu.