Zgodnie z nową  podstawą programową wszystkie dzieci pięcioletnie obowiązkowo uczestniczą w bezpłatnych lekcjach języka angielskiego.Tak też jest w naszym przedszkolu.

Dzieci doskonale radzą sobie, bo poprzez gry, zabawy, piosenki dużo się uczą. Dzieci potrafią już się przedstawić, dość dobrze znają kolory, części ciała (head, hand, feet) i liczą do pięciu. Śpiewają proste piosenki, rymowanki i wyliczanki.

A to dopiero początek!!!