Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Czyste powietrze wokół nas

Program „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest od 2008 roku i w wychowaniu zdrowotym dziecka stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniwego. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat, więc w naszym przedszkolu realizowały go dzieci z grupy starszaków.

 

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

Dzieci wzięły udział w pięciu zajęciach:

  1. WYCIECZKA - ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku.
  2. CO i DLACZEGO DYMI? - zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, określenia różnych rodzajów dymów, określenia przyczyn wydobywania się dymów.
  3. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? - zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.
  4. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? - zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów.
  5. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? - wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętnosci radzenia sobie w sytuacjach,w  któych inni palą papierosy.

 

Data dodania: 2022-05-23 21:39:03
Data edycji: 2022-05-23 22:12:33
Ilość wyświetleń: 483

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż"

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej